Co je náhradní plnění?

Náhradní plnění je zaměstnávání na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

Co je “povinný díl”, kdy a komu vzniká?

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb. zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu svých zaměstnanců. Povinný podíl činí 4 %.

Povinný podíl lze dle zákona plnit třemi způsoby

  1. Zaměstnat zdravotně postižené v poměru min. 4% z celkovému počtu zaměstnanců.
  2. Odebírat výrobky či služby od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením.
  3. Odvést 2,5 násobku průměrné mzdy za každou nezaměstnanou osobu se zdravotním postižením do státního rozpočtu.

V naší chráněné dílně zhotovujeme textilní výrobky, které svou kvalitou konkurují produktům nejen na našem trhu. Kreativně a s originalitou vymýšlíme a šijeme výrobky pro každodenní potřebu, od produktů určených pro reklamní účely, přes výrobky pro děti, až po tématické produkty opírající se o různé svátky a další události.

Do okruhu našeho náhradního plnění spadá i zajištění pracovních oděvů, uniforem a reflexních vest.

Jednou ze specifických oblastí náhradního plnění je možnost dodávek zboží a služeb, které jsou hlavní obchodní aktivitou společnosti HANEL, spol. s r.o.:

  • profesionální radiová technika (radiostanice a příslušenství)
  • LED osvětlení včetně zdrojů
  • projektové práce

Zaměstnáváme pro tyto technické oblasti také pracovníky se zdravotním znevýhodněním. 

Pro rok 2024 můžeme poskytnout celkem plnění ve výši  6.450.601,- Kč ( 5,43 x 42.427,-* x 28 ) .


1 odběrateli můžeme poskytnout plnění v roce 2024 ve výši  1.612.650,20 Kč ( 5,43 x 42.427,-*x 7).

 

  • prům. hrubá měsíční mzda v 1.-3.Q předchozího roku

 

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na tel. 603 440 789

Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení